Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego na dzieła franciszkańskie.

W tym celu należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i zalogować się!

Następnie kliknąć „Zmień organizację” i potem już prosta sprawa! Wpisujecie numer KRS 0000695283 lub nazwę TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ.
Program sam wylicza 1,5%, więc pozostaje jeszcze wpisać cel szczegółowy, który chcecie wesprzeć!

Zachęcamy do wyboru z pozycji: MISJE, FRANCISZKANIETV, DMK, ZABYTKI

Wskazując cel szczegółowy sam decydujesz na co zostaną przekazane środki z Twojego 1,5%.

Także emeryci i renciści mogą w prosty sposób wskazać organizację pożytku publicznego, składając PIT-OP do swojego Urzędu Skarbowego do końca kwietnia.

Lista celów szczegółowych:

  • Renowacja dzieł sztuki oraz dóbr kultury i zabytków (cel: ZABYTKI)

Wsparcie klasztorów i parafii franciszkańskich, które potrzebują środków na renowację, konserwację, restaurację dzieł sztuki oraz dóbr kultury i zabytków.

Misje to projekty pomocowe dla ubogich, ale przede wszystkim duchowa pomoc i towarzyszenie na drodze do zbawienia. Franciszkanie działają w oparciu o 4 filary: edukację, ewangelizację, zdrowie i infrastrukturę.

Projekt istnieje od 2010 roku i cały czas się rozwija proponując:
– rozważania „Daję Słowo” na niedziele i uroczystości
– internetowe rekolekcje adwentowe i wielkopostne
– relacje z wydarzeń franciszkańskich
– homilie na każdy dzień: www.soundcloud.com/franciszkanie
– codzienne krótkie rozważania Słowa: www.3zdania.pl

  • Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego (cel: DMK) www.dmk.pl

Jako placówka kształceniowa polsko-niemieckiej współpracy młodzieży wspiera, organizuje i promuje
międzynarodową wymianę młodzieży, a tym samym służy pojednaniu i zbliżeniu między narodami.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl wspiera projekt “PITax.pl dla OPP” prowadzony we współpracy z IWOP.