Klauzula informacyjna

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które  weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Fundacja „Tworzyć Miłością" pragnie poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe, rachunek bankowy) jest Fundacja „Tworzyć Miłością" z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk (dalej: Fundacja);

2. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: kontakt@fundacjatm.pl, telefonicznie: +48 510 054 069;

3. Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie interesu prawnego Administratora związanego z realizacją celów statutowych Fundacji;

4. Dane darczyńców są wykorzystywane do wysyłania podziękowań za przekazaną darowiznę, życzeń i informacji o aktualnie prowadzonych przez Fundację działaniach. Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z ww. celami sprawi, że nie będziemy mogli wysyłać do darczyńców korespondencji. Wówczas dane darczyńców będą przetwarzane tylko w celach związanych z rozliczeniami i księgowością;

5. Dane osobowe darczyńców będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Fundację działalności statutowej;

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.

7. Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.

Podziel się dobrem