"TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA"

św. Maksymilian Maria Kolbe

Cele Fundacji

Kierujemy się w naszej działalności wartościami chrześcijańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem idei franciszkańskich. Naszym celem jest wsparcie wszechstronnej działalności franciszkanów podejmowanej na różnych obszarach życia społecznego, kulturowego i duchowego. Otrzymane dotacje i darowizny będą przekazywane na cele statutowe, w tym m. in. na misje franciszkańskie, rozwój telewizji FranciszkanieTV, działalność duszpasterską.

Rada Fundacyjna

o. Wojciech Kulig - Przewodniczący / o. Andrzej Lengenfeld - Członek Rady Fundacyjnej / o. Piotr Kurek - Członek Rady Fundacyjnej

Zarząd Fundacji

o. Bogdan Wroński - Prezes Zarządu / br. Robert Kozielski - Członek Zarządu / Maja Studzińska - Członek Zarządu

Dane rejestrowe

KRS 0000695283 NIP 5833263683 REGON 368284771

Każda wpłata jest ważna!

Każda pomoc jest ważna. Jedni pomagają słowem inni czynem. Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację celów statutowych Fundacji.

Fundacja „Tworzyć Miłością”
Nr w Banku Pekao SA
09 1240 5400 1111 0010 7573 1712
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL

W tytule przelewu: darowizna na cele statutowe

Jeśli chcesz wesprzeć konkretny projekt w tytule przelewu wpisz dodatkowo nazwę projektu.

Za wszelkie darowizny gorąco dziękujemy i zapewniamy, że zostaną one spożytkowane na cele statutowe.

Naszych Darczyńców informujemy, że Fundacja „Tworzyć Miłością" realizuje swoje cele w sferze działalności pożytku publicznego i przekazane nam na rachunek bankowy darowizny można odliczyć od podatku.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć rocznie kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu Darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Wpłaty darowizny pieniężnej trafiające na rachunek bankowy obdarowanego mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym podatku (PIT 36 lub PIT 37).

Darczyńca powinien wysokość dokonanej darowizny udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny pieniężnej (dowód wpłaty na rachunek bankowy ) oraz zeznanie roczne podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.


Możesz wesprzeć nasze działania także poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego na dzieła franciszkańskie.

W formularzu PIT należy wpisać numer KRS 0000695283 i określić cel szczegółowy lub wybór pozostawić nam.

Wskazując cel szczegółowy sam decydujesz na co zostaną przekazane środki z Twojego 1,5%.

Zobacz szczegóły – kliknij

Podziel się dobrem - nie czekaj!