Oprócz doraźnych programów dożywiania, w ramach “Woreczka ryżu”, staramy się realizować także duże projekty. Jednym z nich jest wspieranie Ruiri Catholic Mission Health Centre, czyli Centrum Zdrowia w Ruiri w Kenii. Wyposażamy je w leki oraz urządzenia, które przyczyniają się do polepszenia opieki zdrowotnej.

Tym razem dofinansowujemy rozbudowę Centrum o oddział pediatryczny. W ramach projektu ma powstać 10 miejsc do hospitalizacji dla dzieci wymagających leczenia medycznego i ścisłej obserwacji swoich schorzeń. Pozwoli to pomagać pacjentom na miejscu, bez potrzeby ich narażania na długotrwały ból.