W 2020 roku prowadziliśmy zbiórkę środków na Przychodnię w Canoa w Ekwadorze, dzięki czemu na początku tego roku przekazaliśmy Centro Caritas Antoniana Alegria de Vivir 2800$ celem zakupu niezbędnego wyposażenia.

Beneficjentami przychodni lekarskiej o dziele społecznym będą mieszkańcy parafii Canoa i jej licznych okolicznych społeczności – wiosek, które są bardzo biedne. Czasami dojazd do nich jest bardzo trudny szczególnie w okresie deszczowym.

Prace budowlane trwały prawie dwa lata. Przeszkodą w realizacji projektu było poszukiwanie funduszy na wykończenie tego dzieła jak również pandemia, która przez prawie rok czasu uniemożliwiała prace budowlane. Dzięki przekazanym środkom ze zbiórki udało się pozyskać kilka niezbędnych mebli do laboratorium klinicznego i jego zaplecza gospodarczego.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

This slideshow requires JavaScript.