19 października 2020 r. nastąpiło zakończenie pierwszej edycji akcji “Kilometry dla misji”.

Tematem przewodnim tego wydarzenia trwającego od maja do października, była postać św. Jana Pawła II – patrona Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni – stąd propozycja pokonania 100 km, by w ten sposób uczcić 100. rocznicę jego urodzin.

Dziękujemy za zainteresowanie akcją – w jej czterech wymiarach, która oprócz motywacji zdrowotnych (pokonania dowolną techniką dystansu 100 km), miała też charakter duchowy (modlitwa za rodzącą się franciszkańską misję i lektura encykliki Redemptoris missio), jak i społeczny (ofiara złożona na rozwój przychodni zdrowia w Kenii będącej również pod patronatem św. Jana Pawła II).

Obostrzenia związane z pandemią Covid-19 nie pozwoliły na zorganizowanie akcji jednego dnia i w jednym miejscu, dlatego rajd nie miał takiego wydźwięku jakiego byśmy się spodziewali. Pomimo to zgłoszenia i dokumentacja tras przyszły od 45 osób z całego kraju.

Z zebranych przez Fundacją i Franciszkański Sekretariat Misyjny ofiar w łącznej kwocie 3 735 zł (w tym 570 zł Fundacja)  dołożymy się do zakupu sprzętu ochronnego (rękawiczki, maseczki…). Może nie jest to duża kwota, ale i ona przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego tej misyjnej placówki zdrowia.

Dziękując za tegoroczny udział w akcji już dzisiaj zapraszamy do drugiej edycji w przyszłym roku!