Chepseon w Kenii w przeszłości było terenem okrutnych walk szczepowych. Od 14 października 2018 r. posługę z intencją promowania pokoju i pojednania międzyplemiennego wśród mieszkańców tego regionu podjęli franciszkanie z Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Jedną z najważniejszych potrzeb lokalnej ludności i samej misji był dostęp do czystej, nieskażonej wody. Do tego niezbędna była budowa studni głębinowej.

Dzięki wpłatom indywidualnym, a w dużej mierze pomocy franciszkanów z całego świata, udało się wywiercić studnię na głębokość 320 m.

Dzięki darowiznom indywidualnym udało się zebrać 1664 zł. Serdecznie dziękujemy!

#RazemMożemyWięcej!

This slideshow requires JavaScript.